Vanliga frågor om MOVICOL®

1. Hur använder jag MOVICOL®?
Lös en dospåse MOVICOL® i ett glas vatten (125 ml) eller drick 1–3 drickfärdiga förpackningar 1–3 gånger dagligen. Använd inte laxerande läkemedel längre än två veckor utan att rådfråga läkare.

2. Hur snabbt verkar MOVICOL®?
MOVICOL® mjukar gradvis upp avföringen.

3. Kan barn använda MOVICOL®?
MOVICOL® är för behandling av kronisk förstoppning från 12 år. Barn (under 12 år): Behandling rekommenderas ej. Ta kontakt med läkare för produkter som finns tillgängliga för barn.

4. Måste jag ha en toalett nära till hands?
MOVICOL® har inte samma plötsliga effekt som ett lavemang, utan verkar genom att dra in vatten i avföringen och gradvis mjuka upp den.

5. Kan jag använda MOVICOL® under en längre tid?
Behandling med MOVICOL® varar normalt inte längre än två veckor, men vid behov kan behandlingen förlängas. Tala med din läkare om du har behov av att använda MOVICOL®  under en längre tid.

6. Blir effekten av MOVICOL® mindre ju längre tid jag använder det?
Nej, tvärtom. Efter en tids användning kan du ofta minska dosen.

7. Kan MOVICOL® användas under graviditet och amning?
Ja.

Recetpfritt på apotek när du behöver.

Därför bli man förstoppad

Stress och slarv med maten?
Alla blir hårda i magen ibland.

Så använder du MOVICOL®

Drickfärdig eller i dospåse – MOVICOL® är enkel att använda.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning

MOVICOL®, oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. Indikation: Läkemedel för behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). MOVICOL® är även verksamt vid upplösning av fekalom, definierad som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Dosering: Kronisk förstoppning: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 1 dospåse 1-3 gånger dagligen. Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. Fekalom: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 8 dospåsar dagligen. 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten och intas inom 6 timmar. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen och det rekommenderas att man dricker 1 liter extra väske varje dag. En behandlingskur vid fekalom ska normalt inte överstiga 3 dagar. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. Kontraindikationer: Använd inte MOVICOL® vid tarmperforering/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. Varningar och försiktighet: Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. Innehåller natrium, kontakta läkare om särskilt råd att följa en diet med lågt saltinnehåll. Om förtjockningsmedel behövs för att kunna svälja annat läkemedel kan MOVICOL® motverka effekten av förtjockningsmedlet. Interaktioner: Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. Andra läkemedel ska inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av MOVICOL® De vanligast biverkningarna: Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. Fertilitet, graviditet och amning: Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. Kontakt: Norgine Sverige AB, www.norgine.se. Översyn av produktresumén: Oral lösning i dospåse. 2023-03-27. Pulver till oral lösning 2023-04-19. För ytterligare information se www.fass.se. SE-GE-MOV-2300018

Norgine
Norgine