Sekretesspolicy

Norgine B.V. (“NBV”) (“Vi”, “oss”, “vår”) har förbundit sig att skydda och respektera din integritet (“du”, “din”) som användare av denna webbplats, www.norgine.com (“Webbplatsen”).

Sekretesspolicyn (tillsammans med användarvillkoren och cookiepolicyn) lägger grunden till hur eventuell persondata som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, hanteras av oss. Läs följande information noggrant, så att du förstår vår inställning och våra rutiner avseende din persondata och hur vi hanterar den. Den registeransvarige, som krävs i enligt Dataskyddsdirektivet (“Direktivet”), för eventuell persondata vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, är Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederländerna.

Insamlad information

Vi samlar in och hanterar följande information om dig:

  • information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på Webbplatsen. Detta omfattar information som du ger till oss när du registrerar dig för användning av Webbplatsen, prenumererar på vår tjänst, lägger upp material eller efterfrågar ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med Webbplatsen.
  • om du kontaktar oss kan vi spara uppgifterna från denna korrespondens
  • enkäter du genomför som vi använder i forskningssyfte (även om du inte behöver svara på sådana enkäter)
  • information om dina besök på Webbplatsen och det material du tar del av

IP-adress

Vi kan samla in information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp (i förekommande fall) i systemadministrationssyfte och för att kunna rapportera sammanställd information till Webbplatsleverantören. Detta är statistisk information om våra användares webbläsningtekniker och mönster, och du som individ identifieras inte.

Cookies

Webbplatsen använder cookies som hjälper dig att använda Webbplatsen och materialet på Webbplatsen. Cookies används också för att särskilja dig från andra användare på Webbplatsen. På så vis kan vi ge dig en bra upplevelse när du surfar på Webbplatsen, och de hjälper oss också att förbättra Webbplatsen. För mer information om de Cookies vi använder och deras syften, se vår Cookiepolicy.

Lagring av din persondata

Din information (inklusive din persondata) som vi samlar in kan föras över och lagras på en plats utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”). Den kan också behandlas utanför EES, av en av våra leverantörer. Sådana leverantörer kan, bland annat, syssla med att tillhandahålla stödtjänster. När du tillhandahåller din persondata godkänner du denna överföring, lagring och behandling. När vi har mottagit din information vidtar vi alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att din persondata hanteras i enlighet med Direktivets krav och denna sekretesspolicy.

All information du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Om vi gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av Webbplatsen är du ansvarig för att detta lösenord hålls hemligt. Vi ber att du inte delar detta lösenord med någon.

Dessvärre är inte informationsöverföring över internet helt säker. Trots att vi gör vårt bästa för att skydda din persondata kan vi inte garantera att den data du för över till Webbplatsen är säker. All eventuell överföring sker på din egen risk.

Användning av din information

Vi använder den information vi har om dig för att:

  • säkerställa att innehållet på vår Webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator
  • ge dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av oss eller som vi tror intresserar dig om du har godkänt att bli kontaktad i sådana syften
  • låta dig ta del av Webbplatsens interaktiva funktioner, om du vill
  • informera dig om förändringar på Webbplatsen och materialet på Webbplatsen

Utlämnande

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part om det åligger oss att yppa eller dela med oss av din persondata i enlighet med lagstiftning, eller för att upprätthålla eller tillämpa användarvillkoren (infoga länk till användarvillkoren) eller andra avtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla din persondata. Du kan också utöva denna rättighet när som helst genom att kontakta oss på sverige@norgine.com.

Länkar

Länkar till andra webbplatser från denna Webbplats ges endast i informationssyfte, och innebär inte att vi rekommenderar eller samarbetar med organisationerna bakom dessa webbplatser. Vi styr inte över sekretesspolicys på dessa webbplatser, tar inget ansvar för dem och frånsäger oss allt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av din användning av dem.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy skickas till sverige@norgine.com

Gå på toa som vanligt inom 1–2 dygn.

Recetpfritt på apotek när du behöver.

Därför bli man förstoppad

Stress och slarv med maten?
Alla blir hårda i magen ibland.

Så använder du MOVICOL®

Drickfärdig eller i dospåse – MOVICOL® är enkel att använda.

Norgine
Norgine