Privacy policy

Norgine respekterar din integritet (”du”, ”din”) när du använder vår webbplats www.norgine.com. Denna sekretesspolicy (tillsammans med våra användarvillkor) förklarar hur Norgine och dess företagsgrupp (”Norgine”, ”vi”, ”oss” och ”våra”) samlar in, använder, delar och behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Var god läs denna policy. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Denna sekretesspolicy ger information om:
Vilken information vi samlar in
Hur dina personuppgifter används
Delning, lagring och skydd av dina personuppgifter
Dina rättigheter
Webbplatser som vi inte äger eller kontrollerar
Cookies
Hur du kan kontakta oss

Vilken information vi samlar in

När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar information, exempelvis:

 • ditt namn och andra kontaktuppgifter som du tillhandahåller
 • e-postmeddelanden och annan korrespondens som du skickar till oss
 • information som du tillhandahåller när du registrerar dig på vår webbplats, prenumererar på våra tjänster, ber om ytterligare tjänster eller laddar upp material eller inlägg
 • information som du tillhandahåller vid rapportering av fel på webbplatsen
 • svar på undersökningar som vi använder i forskningssyfte och som du väljer att delta i (även om du inte är tvungen att svara på sådana förfrågningar)
 • teknisk information som fås genom dina besök på vår webbplats (inklusive aktivitetsdata, geografisk platsinformation, webbläsarens typ och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar, klickade länkar och navigeringsvägar)
 • spårning för sociala medier som tillåter plattformar såsom Facebook och Twitter att interagera med denna webbplats och ge återkoppling på det du gör
 • enhetsinformation, inklusive hårdvarumodell, operativsystem, version och mobil nätverksinformation.

Vi samlar även in personuppgifter i det fall du rapporterar en möjlig bieffekt eller negativ påverkan i samband med användningen av några av våra produkter – uppgifter som kan inkludera kön, födelsedatum och hälsotillstånd.

Den information och de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats är avsedda för personer som är över 18 år. Alla personer som ber om information om ett läkemedel som indikeras för användning hos barn måste vara över 18 år. Vi kommer inte medvetet att samla in, använda eller dela information om minderåriga personer.

Hur dina personuppgifter används

I enlighet med dataskyddslagar kan vi samla in och använda dina personuppgifter i följande situationer:

 • Av legitima verksamhetsskäl:Vi använder dina personuppgifter för att skapa en mer relevant och personlig kommunikation med dig och för att ge dig en effektivare och mer användbar upplevelse av våra tjänster.
 • För att skriva ett avtal i vilket du utgör en av parterna:Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla en produkt eller en tjänst som du efterfrågar.
 • För att uppfylla lagkrav eller andra informationskrav: Vi följer såväl lagar, förordningar och riktlinjer som andra krav på information i enlighet med denna policy, något som är mycket viktigt för sättet som vi bedriver vår verksamhet på.
 • Du har gett ditt samtycke:Vi kan komma att behöva ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Vi använder information om dig av följande anledningar:

 • för att förse dig med information, produkter eller tjänster (inklusive pressmeddelanden, jobberbjudanden, ekonomiska resultat och marknadsföringsinformation) i de fall där du har samtyckt till att bli kontaktad för detta ändamål och där lagen tillåter oss att göra så.
 • för att svara på rapporter gällande möjliga bieffekter som associeras till någon av våra produkter och för att kontrollera att våra produkter är säkra.
 • för att följa tillämpliga lagar, förordningar, riktlinjer och krav eller förfrågningar från tillsynsmyndigheter, staten, domstolar och rättsväsendet.
 • för att utföra kontroller, analyser och forskning som kan bidra till att förbättra våra digitala plattformar samt innehåll och tjänster.
 • för att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på ett så användbart och effektivt sätt som möjligt för dig och din enhet, vilket även inkluderar övervakning och analys av användning och aktiviteter i samband med våra digitala plattformar i syfte att förbättra plattformarnas utformning och innehåll.
 • för att du ska kunna använda webbplatsens interaktiva funktioner i de fall du väljer att göra så,
 • samt för att vi ska kunna meddela dig om ändringar på vår webbplats eller i dess material.

Delning, lagring och skydd av dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som lagen tillåter och i de fall där vi är så tvungna på grund av rättsliga åtgärder eller utredningar. I annat fall kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att förse dig med de tjänster som du efterfrågat, eller så länge som behövs för att vi ska kunna svara på din fråga eller begäran.

Vi kan möjligen dela personuppgifter med:

 • medlemmar och företag som ingår i Norgine Group
 • våra representanter, entreprenörer eller leverantörer, inklusive de som förser oss med tekniska tjänster såsom dataanalys, servertjänster och teknisk support
 • våra erfarna rådgivare, revisorer och samarbetspartner såväl som tillsynsmyndigheter
 • och andra statliga och/eller juridiska myndigheter

De personuppgifter som vi samlar in om dig kan behandlas av Norgine, dess dotterbolag eller en betrodd tredje part. I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU. Dataskyddslagarna i de länder dit dina personuppgifter överförs kan se annorlunda ut och vara mindre stränga än EU:s lagar. Oavsett vilket kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra när de överförs till ett land utanför EU, i enlighet med gällande dataskyddslagar. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling.

När vi väl har tagit emot dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att uppgifterna behandlas i enlighet med kraven i gällande lagstiftning och denna sekretesspolicy.

Vi använder en rad olika säkerhetsåtgärder och tekniska lösningar för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning, delning, redigering eller förstörelse, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

För att skydda dina personuppgifter har vi implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder. På vår webbplats använder vi olika tekniker för kryptering. Du kan se att du surfar på en säker webbplats då en hänglåssymbol syns i webbläsarens adressrad och adressen börjar med https://.

Tyvärr kan överföring av information via internet eller ett mobiltelefonnätverk i vissa fall vara osäker. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för information som överförs till vår webbplats. All överföring sker på egen risk.

Dina rättigheter

Dataskyddslagarna ger dig en mängd rättigheter kopplade till dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • be oss att få se vilka personuppgifter som vi har om dig
 • be oss att rätta och/eller radera dina personuppgifter
 • be oss att komplettera bristfällig information
 • be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • be att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller be att uppgifterna skickas till en tredje part
 • dra tillbaka ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas
 • kontakta den lokala tillsynsmyndigheten för att klaga om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningarna.

Vi kommer att ta hänsyn till din begäran i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss.

Webbplatser som vi inte äger eller kontrollerar

Då och då kan vi komma att tillhandahålla länkar till webbplatser eller mobilapplikationer som inte ägs eller kontrolleras av oss. Denna sekretesspolicy gäller inte för sådana webbplatser. Om du väljer att förbjuda cookies kan det leda till att vissa inslag på vår webbplats inte fungerar som det är tänkt, något som följaktligen kan påverka din upplevelse. Vi är inte ansvariga för eventuell förlust eller skada som kan uppstå från din användning av sådana webbplatser eller mobilapplikationer.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små bitar av information som lagras och läses i din enhet.Cookies kan innehålla information som gör att det går att identifiera den enhet som används. I andra fall kan dock cookies innehålla enbart information om vissa inställningar, något som inte utgör personuppgifter. Du kan välja att acceptera eller neka cookies.

Om du väljer att förbjuda cookies kan det leda till att vissa inslag på vår webbplats inte fungerar som det är tänkt, något som följaktligen kan påverka din upplevelse. För mer information om vilka cookies vi använder och i vilket syfte användningen sker, se vår cookie-policy.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta, sverige@norgine.com.

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du förser oss med.

För andra Norgine-webbplatser som länkas till denna webbplats identifieras den personuppgiftsansvarige i respektive sekretesspolicy.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Tel.: 0421 696632-0
Fax: 0421 696632-11
E-Mail: < a href="mailto:office@first-privacy.com" target="_blank">office@first-privacy.com
Web: https://www.first-privacy.com/en.html

 

Gå på toa som vanligt inom 1–2 dygn.

Recetpfritt på apotek när du behöver.

Därför bli man förstoppad

Stress och slarv med maten?
Alla blir hårda i magen ibland.

Så använder du MOVICOL®

Drickfärdig eller i dospåse – MOVICOL® är enkel att använda.

Norgine
Norgine